Podmínky služby "Dálkový dohled nad kotlem"

Tyto podmínky se týkají služby "Dálkový dohled nad kotlem" (dále jako "Monitoring"), která je dostupná přes mobilní aplikaci. Poskytovatelem aplikace je společnost tado GmbH. Zákazník pro řádné fungování této aplikace musí souhlasit s jejími licenčními podmínkami. Společnost tado GmbH také zajišťuje monitoring stavu kotle a zákazník tak dostává upozornění o chybě přímo od ní. Aplikace a její servisní podpora jsou v angličtině.

Podmínkou zajištění monitoringu je kompatibilita s daným modelem kotle, tzv. digitální konektivita. Ta je u zákazníků ověřena před objednáním služby. 

Aby společnost Pražská plynárenská, a.s. měla přístup k diagnostice kotle a mohla navrhnout řešení v případě chyby, zákazník musí v aplikaci souhlasit s tím, že společnost tado GmbH poskytuje údaje společnosti Pražská plynárenská, a.s. V takovém případě je pak společnost Pražská plynárenská, a.s. oprávněna zákazníka kontaktovat s nabídkou opravy diagnostikované chyby.

Společnost Pražská plynárenská, a.s. v rámci monitoringu kotle neprovozuje havarijní linku ani pohotovostní službu. Zároveň nenese odpovědnost za stav kotle ani za následné dopady případné nefunkčnosti aplikace a tím i monitoringu. Pokud kotel není s monitoringem kompatibilní a zákazník přesto využívá balíček "Chytrý servis kotle", nenáleží mu sleva z ceny ani náhrada případných ušlých úspor.